OM OSS

StrømmeTeateret lager teater og scenekunst til barn som av ulike årsaker ikke kan oppsøke en fysisk kulturarena.

Vi skriver derfor forestillinger som kan strømmes live! På denne måten når vi ut til barna der de er. 
 

StrømmeTeateret ble til som en direkte konsekvens av koronautbruddet som rammet Norge i mars 2020. I perioden rett etter utbruddet så vi en hel bransje som fant nye måter å nå ut til publikum på. Mens dører til teatre og kulturarenaer ble lukket, åpnet strømme-vinduene seg på nett. Utøvere begynte å strømme prosjektene sine som en måte å bidra til fellesdugnaden på, samtidig som de skapte seg arbeid på en ny og kreativ måte. Med stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter, ønsket vi å skape et tilbud til barna. På ei snau uke heiv vi oss rundt, dannet kompani og skrev minimusikalen Prinsessen som ikke kunne gå ut. Ei knapp uke senere ble den strømmet live fra Sentralen under Sentralen UNG og nådde over 8000 visninger! 

StrømmeTeateret inngikk i april 2020 samarbeid med TV2 Skoles plattform
Elevkanalen. Vi strømmet vår første forestilling med tilhørende oppgaver under egen fane som en del av undervisningsopplegget i norsk for 1.-4. trinn. Vi planlegger å produsere mer innhold for Elevkanalen høsten 2020. Vi har også inngått samarbeid med SOSbarnebyer som vi strømmer bestillingsforestillingen Detektiv Dorotea og det mystiske frøet for 17. juni gjennom Sentralen UNG.

 

Vi i StrømmeTeateret brenner for at alle barn skal ha tilgang til kunst- og kulturopplevelser!
 

StrømmeTeateret © 2020